Jindriska and Jan Cambal - Yantras and Sculptures

 

Tvorba

Společná umělecká tvobra Jana a Jindřišky Čambalových začala fascinací obrazců janter. Jejich původní podoba pochází ze staré tibetské a indické kultury. Má různé symbolické významy, které se týkají především filosofického, duchovního nazírání na svět. Jan Čambal rozvinul jeho základní konstrukci do velmi složitých struktur, kterými se napojil na hluboké významy a nečekané souvislosti těchto obrazců s běžným životem. Symbolika janter je nečekaná, hluboká a není snadné ji jednoduše vysvětlit. Jeho žena Jindřiška tyto komplikované konstruované obrazce maluje. Dává jim barevnou podobu, a tak oba kompletují a obnovují tento starodávný, magický symbol života a znovu mu dávájí aktuální smysl.

Z jejich následné umělecké spolupráce začaly vznikat nejen malby janter, ale i drobné plastiky a sochy z rozmanitých druhů dřeva. Tyto sochy a plastiky mají rovněž zvláštní, někdy až snový charakter, hluboký význam a jemnou barevnost. Dají se obtížně zařadit do nějaké už známé kategorie, protože jsou nezvyklé. Možná je je to i tím, že jejich tvůrce Jan Čambal je původní profesí hudebník.

Díla Jana a Jindřišky Čambalových jsou majetkem zájemců v Evropě, Severní Americe, Kanadě i Austrálii. Autoři svá díla prezentovali na více než dvou desítkách samostatných výstav nejen v Čechách.

Jantry

Jantra je prastaré grafické zobrazení vesmírného uspořádání, jehož kořeny lze nalézt v hinduistické kultuře. Tento starodávný kánonický posvátný obrazec mystickým způsobem vyjadřuje řád kosmu prostřednictvím propojení různých symbolů.

Prolínáním a uspořádáním symbolů mužských a ženských prvků, trojúhelníků postavených na základnu nebo na vrchol, v rámci kruhu vzniká symbolický obrazec. Tento kruh je ještě obklopen dvěma řadami okvětních plátků, symbolizujících květy lotosu a umístěn uvnitř "pomačkaného" čtverce, zvaného Bhúpura. Tak vzniká poměrně složitá, ale velmi krásná základní konstrukce posvátného obrazu zvaná "Šrí Jantra", tedy "Velká Jantra".

Polychromované Plastiky

Jan Čambal (kromě hudby) nejen rýsuje a maluje, ale přetváří i dřevo. Dělá dřevěné sochy, reliéfy a drobné plastiky. Témata těchto předmětů jsou rovněž poznamenaná symbolikou jeho filosofického vnímání světa. Vytváří anděly, snové tváře, reliéfy krajin, bytosti tance, tónů, lidí i zvířat. Tyto dřevěné artefakty opět barevně dotváří jeho žena Jindřiška Čambalová. Tak vzniká osobité společné dílo dvou uměleckých i životních partnerů.